FORMULAR ZA PRIJAVU ZA UPIS U MATIČNU KNJIGU

Polja sa zvjezdicom su obavezna!
Pravo da se prijave i postanu naši članovi imaju svi oni koji se bave uzgojem goveda u sistemu krava tele registrovani u Republici Srpskoj!